Xem điểm thi  
Top 50  
Top 100  
Một số lưu ý:
  • Phải nhập đầy đủ họ và tên để tìm được kết quả chính xác nhất.
  • Nếu nhập số báo danh chỉ nhập phần số, không nhập mã trường và khối thi.
  • Những trường không nằm trong danh sách là những trường chưa có điểm.STT
Khối
SBD
Họ và tên
Ngày Sinh
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Tổng
1
A1
517
Nguyễn Hà Thu
28/11/1996
9.75
9.75
9.5
29
2
A
720
Lý Minh Khánh
13/06/1996
10
9.5
9.5
29
3
A1
645
Lương Gia Vĩ
12/11/1996
10
9.25
9.5
29
4
A1
638
Triệu Tráng Vinh
11/05/1996
10
8.5
9.5
28
5
A
55
Phan Hoàng Ân
05/12/1996
9
9
9.5
27.5
6
A
752
Phạm Ngọc Khôi
03/11/1996
10
8.5
9
27.5
7
A1
512
Nguyễn Thị Thanh Thơ
21/12/1996
10
9.75
7.5
27.5
8
A
231
Nguyễn Thanh Duy
27/01/1996
10
8.5
9
27.5
9
A1
592
Lê Thanh Tuấn
20/07/1996
9.5
8.5
9.25
27.5
10
A1
133
Thẩm Thị Ngọc Hân
30/01/1996
10
7.5
9.25
27
11
A
596
Phan Công Huy
12/11/1996
10
7.25
9.5
27
12
A1
99
Phạm Hải Đăng
17/04/1996
9.5
8.25
9.25
27
13
A
31
Ngô Nguyên Anh
24/01/1996
10
8.25
8.5
27
14
A
939
Diệp Huy Minh
12/10/1996
10
8.25
8.5
27
15
A1
84
Trương Thành Đạt
25/12/1996
10
7.5
9
26.5
16
A1
599
Trần Quang Tuấn
07/08/1996
10
7.75
8.5
26.5
17
A
1444
Phạm Ngọc Thanh
28/03/1996
10
7.5
8.75
26.5
18
A
3
Nguyễn Thị Thúy An
28/11/1996
10
7.5
8.75
26.5
19
A
439
Nguyễn Phú Hậu
14/01/1996
10
7.75
8.75
26.5
20
A1
624
Nguyễn Mạnh Tường
20/03/1996
9.25
8.25
8.75
26.5
21
A1
317
Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên
13/01/1996
10
8.25
8.25
26.5
22
A1
410
Lê Thụy Như Quỳnh
14/11/1996
9
8.5
9
26.5
23
A1
445
Lê Phạm Anh Tài
04/03/1996
10
7.75
8.5
26.5
24
A
253
Đỗ Văn Dũng
14/05/1996
10
7.75
8.5
26.5
25
A1
88
Đỗ Đức Đình Đạt
01/11/1996
10
7.5
9
26.5
26
A1
377
Trần Vĩnh Phúc
25/07/1996
9.5
8.5
8
26
27
A1
296
Trần Đắc Mỹ
29/09/1996
8.75
8
9
26
28
A
1265
Thái Bảo Quân
04/06/1996
10
7.5
8.5
26
29
A1
503
Phạm Trương Gia Thịnh
01/06/1996
8.5
8.25
9
26
30
A
1184
Nguyễn Văn Phú
28/09/1996
9
9.5
7.5
26
31
A
1743
Nguyễn Thị Đông Trinh
23/02/1996
10
8
7.75
26
32
A1
21
Nguyễn Tăng Gia Bảo
27/12/1996
9.75
7.5
8.75
26
33
A1
474
Nguyễn Ân Thành
14/06/1996
9.5
8
8.5
26
34
A
1617
Ngô Thị Thủy
18/10/1996
9
8.25
8.75
26
35
A
214
Lê Thanh Duy
01/01/1996
10
8.75
7.25
26
36
A
1592
La Thị Kim Thơ
09/10/1996
9
8
8.75
26
37
A
946
Hà Đạt Minh
13/02/1996
9
8.25
8.5
26
38
A
547
Bùi Đức Hoàng
10/12/1996
10
7.5
8.25
26
39
A1
182
Võ Thị Nhật Huyền
15/12/1996
10
6.5
8.75
25.5
40
A
733
Thân Chương Hậu Khiêm
15/12/1996
10
8
7.25
25.5
41
A
987
Phạm Ngọc Hoài Ngân
03/07/1996
10
7
8.5
25.5
42
A
1307
Nguyễn Văn Sang
08/07/1996
9
7.5
8.75
25.5
43
A
1510
Nguyễn Thị Hồng Thắm
28/05/1996
9
8.5
8
25.5
44
A1
328
Nguyễn Hoài Nhân
19/06/1995
9.5
8.25
7.75
25.5
45
A1
276
Ngô Ngọc Phương Mai
22/10/1995
9.75
6.5
9
25.5
46
A
2010
Lê Thị Viễn Xinh
01/07/1996
10
8
7.5
25.5
47
A1
422
Lê Huỳnh Sang
07/12/1996
10
7
8.25
25.5
48
A
1936
Lê Hoàng Việt
10/06/1996
9.75
9
6.5
25.5
49
A1
301
Lê Hoàng Nam
09/05/1996
9.75
7.25
8.25
25.5
50
A1
14
Đoàn Thị Phượng Anh
27/10/1996
9
7.75
8.75
25.5
51
A
509
Võ Đức Hiệp
10/10/1996
10
6.25
8.75
25
52
A1
426
Trần Tấn Sang
08/01/1996
10
7.25
7.5
25
53
A
611
Trần Khắc Huy
23/10/1996
9.25
6.5
9
25
54
A
732
Thân Chương Thiện Khiêm
15/12/1996
9.25
8
7.75
25
55
A1
343
Quách Liên Nhụy
12/08/1995
9.75
6.25
8.75
25
56
D1
236
Phạm Thị Trúc Mi
07/07/1996
8.5
9.25
7.25
25
57
A
1127
Nguyễn Tấn Phát
03/10/1996
9
7.25
8.75
25
58
A
1152
Nguyễn Hoàng Phi
18/01/1996
9
8.5
7.5
25
59
A
126
Nguyễn Chiến
07/07/1994
9.5
7
8.5
25
60
A
1071
Hàng Phi Nhật
28/06/1996
8.75
8.5
7.75
25
61
A
836
Dương Thị Mỹ Linh
30/11/1996
9.5
8
7.25
25
62
A
1352
Cao Trường Sơn
06/01/1996
9
7.75
8.25
25
63
A
28
Bùi Tuấn Anh
21/06/1996
7.5
8.25
9
25
64
A
173
Vũ Mạnh Cường
14/08/1996
8.5
7.5
8.5
24.5
65
A1
564
Trần Minh Trí
28/11/1996
10
5.5
9
24.5
66
A
1298
Trần Mạnh Quỳnh
08/11/1996
8
8
8.5
24.5
67
A
278
Nguyễn Vương Kim Đào
09/09/1996
9
6.75
8.5
24.5
68
A
1282
Nguyễn Thị Ngọc Quyên
06/04/1996
9.5
7.5
7.5
24.5
69
A1
631
Nguyễn Thị Hồng Vân
04/03/1996
9.5
6.5
8.25
24.5
70
A1
329
Nguyễn Thanh Nhân
18/04/1996
9
7
8.25
24.5
71
A
41
Nguyễn Hoàng Anh
22/07/1995
8.75
8.25
7.25
24.5
72
A
2008
Lê Tuấn Vỹ
20/02/1996
8.75
6.75
8.75
24.5
73
A
1948
Huỳnh Phú Vinh
03/05/1996
8.5
7.75
8
24.5
74
D1
257
Hoàng Kim Ngân
22/04/1996
9
7.75
7.5
24.5
75
A1
132
Hoàng Gia Hân
06/11/1996
10
6.75
7.5
24.5
76
A
1931
Hồ Phi Việt
06/06/1996
8.5
7.5
8.25
24.5
77
A
291
Đinh Trọng Đạt
22/04/1995
9.5
7.5
7.5
24.5
78
A1
550
Đặng Thùy Trang
23/04/1995
10
5.25
9
24.5
79
A
1389
Đặng Hữu Tài
06/08/1996
9.25
7.75
7.5
24.5
80
A1
424
Bùi Văn Sang
31/10/1996
10
5.75
8.5
24.5
81
A
1900
Bùi Thanh Tùng
31/01/1996
9.5
7
7.75
24.5
82
A
1000
Văn Thành Nghĩa
11/03/1996
9.75
5.75
8.25
24
83
A1
138
Phan Thị Mỹ Hằng
21/01/1996
9
6.75
8.25
24
84
A
1443
Phạm Xuân Thanh
14/05/1996
8.25
7.25
8.25
24
85
A
681
Nguyễn Võ Thị Ngọc Hương
24/11/1996
10
6
8
24
86
A1
639
Nguyễn Tường Vinh
22/04/1996
8.75
6.25
9
24
87
A
275
Nguyễn Trang Đài
22/09/1996
8.25
7.25
8.5
24
88
A
1726
Nguyễn Trãi
28/09/1995
9
6.75
8.25
24
89
A
678
Nguyễn Thị Ngọc Hương
16/02/1996
8.5
6.5
9
24
90
A
798
Nguyễn Thị Lan
06/10/1996
9
6.75
8
24
91
A1
532
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
29/05/1996
9.25
6
8.75
24
92
A
1052
Nguyễn Thế Nhân
08/02/1995
9.25
6.5
8.25
24
93
A1
577
Nguyễn Thành Trung
22/10/1996
9
7.25
7.5
24
94
A1
254
Nguyễn Nhật Linh
20/08/1996
8.5
7.25
8
24
95
A
169
Nguyễn Mạnh Cường
04/11/1996
8.5
6.75
8.5
24
96
A
1023
Nguyễn Lê Mỹ Ngọc
21/10/1996
9
6.25
8.5
24
97
A1
54
Nguyễn Cao Dĩ
04/06/1996
7.5
7
9.5
24
98
D1
66
Lê Thị Mỹ Duyên
28/08/1996
9
7
7.75
24
99
A
1873
Lê Ngọc Bích Tuyên
01/10/1996
8.75
6.5
8.5
24
100
A1
162
Huỳnh Tường Huy
05/09/1996
8
7
8.75
24

danh sách các trường đã có điểm theo thứ tự ABC
(Click vào tên trường để chọn)
CĐ Bách Khoa Đà Nẵng CĐ Bách Nghệ Tây Hà CĐ Bách Việt CĐ Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp CĐ Cộng Đồng Cà Mau CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp CĐ Cộng Đồng Hà Nội CĐ Cộng Đồng Hà Tây CĐ Cộng Đồng Hải Phòng CĐ Cộng Đồng Kiên Giang CĐ Cộng Đồng Sóc Trăng CĐ Công Nghệ Bắc Hà CĐ Công Nghệ Dệt May Thời Trang Hà Nội CĐ Công Nghệ Hà Nội CĐ Công Nghệ Kinh Tế Công Nghiệp CĐ Công Nghệ Kinh Tế Hà Nội CĐ Công nghệ Kinh tế Thủy lợi Miền Trung CĐ Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn CĐ Công Nghệ Thông Tin TP.HCM CĐ Công Nghệ Thủ Đức CĐ Công Nghiệp Cẩm Phả CĐ Công Nghiệp Huế CĐ Công Nghiệp Hưng Yên CĐ Công Nghiệp In CĐ Công Nghiệp Nam Định CĐ Công Nghiệp Phúc Yên CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên CĐ Công Nghiệp Thực Phẩm Phú Thọ CĐ Công Nghiệp Tuy Hoà CĐ Công Nghiệp Xây Dựng CĐ Công Thương TP.HCM CĐ Điện Lực Miền Trung CĐ Điện Tử Điện Lạnh Hà Nội CĐ Dược Phú Thọ CĐ Giao Thông Vận Tải 2 CĐ Giao Thông Vận Tải 3 CĐ Giao Thông Vận Tải Miền Trung CĐ Giao Thông Vận Tải TP.HCM CĐ Hải Dương CĐ Hàng Hải CĐ Kinh Tế Công Nghệ TP.HCM CĐ Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội CĐ Kinh Tế Đối Ngoại CĐ Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng CĐ Kinh Tế Kĩ Thuật Trung Ương CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Kon Tum CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc CĐ Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng CĐ Kỹ Thuật Công Nghiệp CĐ Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi CĐ Lương Thực Thực Phẩm CĐ Múa Việt Nam CĐ Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật CĐ Nông Lâm Đông Bắc CĐ Nông Nghiệp Nam Bộ CĐ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ CĐ Phát Thanh Truyền Hình 1 CĐ Phương Đông - Đà Nẵng CĐ Sư Phạm Cà Mau CĐ Sư Phạm Cao Bằng CĐ Sư Phạm Điện Biên CĐ Sư Phạm Hà Giang CĐ Sư Phạm Hà Nam CĐ Sư Phạm Hà Nội CĐ Sư Phạm Hà Tây CĐ Sư Phạm Hoà Bình CĐ Sư Phạm Hưng Yên CĐ Sư Phạm Kon Tum CĐ Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long CĐ Sư Phạm Lào Cai CĐ Sư Phạm Nha Trang CĐ Sư Phạm Quảng Ninh CĐ Sư Phạm Sóc Trăng CĐ Sư Phạm Sơn La CĐ Sư Phạm Thái Nguyên CĐ Sư Phạm Thừa Thiên Huế CĐ Sư Phạm Trung Ương TP.HCM CĐ Sư Phạm TW Nha Trang CĐ Sư Phạm Vĩnh Long CĐ Sư Phạm Vĩnh Phúc CĐ Tài Chính Hải Quan CĐ Tài Nguyên Môi Trường Miền Trung CĐ Thống Kê CĐ Thương Mại Đà Nẵng CĐ Thương Mại Du Lịch CĐ Thuỷ Sản CĐ Truyền Hình CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Đăk Lăk CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Du Lịch Hạ Long CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Du Lịch Sài Gòn CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Tây Bắc CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật TP.HCM CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Bắc CĐ Viễn Đông CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - Cơ sở Huế CĐ Xây Dựng Nam Định CĐ Xây Dựng Số 1 CĐ Xây Dựng Số 2 CĐ Y Tế Hà Nam CĐ Y Tế Hà Nội CĐ Y Tế Hưng Yên CĐ Y Tế Lạng Sơn CĐ Y Tế Phú Thọ CĐ Y Tế Quảng Nam CĐ Y Tế Quảng Ninh CĐ Y Tế Thái Bình CĐ Y Tế Thái Nguyên Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng ĐH An Giang ĐH Bạc Liêu ĐH Bách Khoa Hà Nội ĐH Bình Dương ĐH Cần Thơ ĐH Cảnh Sát Nhân Dân ĐH Công Đoàn ĐH Công Nghệ Đông Á ĐH Công Nghệ Đồng Nai ĐH Công Nghệ Đồng Nai - Hệ CĐ ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải ĐH Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) ĐH Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) - Hệ CĐ ĐH Công Nghệ Vạn Xuân ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM ĐH Công Nghiệp TP.HCM ĐH Công Nghiệp Việt Trì ĐH Công Nghiệp Việt-Hung ĐH Công Nghiệp Vinh ĐH Đà Lạt ĐH Đà Nẵng - CĐ Công Nghệ Thông Tin ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách Khoa ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh Tế ĐH Đà Nẵng - ĐH Ngoại Ngữ ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư Phạm ĐH Đà Nẵng - Khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng - Phân Hiệu Kontum ĐH Đại Nam ĐH Dân Lập Đông Đô ĐH Dân Lập Hồng Bàng ĐH Điện Lực ĐH Điều Dưỡng Nam Định ĐH Đồng Nai ĐH Đồng Tháp ĐH Dược Hà Nội ĐH Giao Thông Vận Tải ĐH Giao Thông Vận Tải - Phía Nam ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM ĐH Hà Hoa Tiên ĐH Hà Nội ĐH Hải Phòng ĐH Hàng Hải ĐH Hoa Sen ĐH Hồng Đức ĐH Huế - ĐH Khoa Học ĐH Huế - ĐH Kinh Tế ĐH Huế - ĐH Nghệ Thuật ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ ĐH Huế - ĐH Nông Lâm ĐH Huế - ĐH Sư Phạm ĐH Huế - ĐH Y Dược ĐH Huế - Khoa Du Lịch ĐH Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất ĐH Huế - Khoa Luật ĐH Huế - Phân Hiệu Quảng Trị ĐH Hùng Vương ĐH Kiểm Sát Hà Nội ĐH Kiến Trúc Hà Nội ĐH Kinh Bắc ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An - Hệ Liên Thông ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương ĐH Kinh Tế quản Trị Kinh Doanh ĐH Thái Nguyên ĐH Kinh Tế Quốc Dân ĐH Kinh Tế TP.HCM ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương ĐH Lạc Hồng ĐH Lâm Nghiệp - Phía Bắc ĐH Lao Động - Xã Hội - Phía Nam ĐH Luật Hà Nội ĐH Luật TP.HCM ĐH Mỏ Địa Chất ĐH Mở Hà Nội ĐH Mở TP.HCM ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP.HCM ĐH Mỹ Thuật Việt Nam ĐH Nam Cần Thơ ĐH Ngân Hàng TP.HCM ĐH Ngoại Thương ĐH Ngoại Thương - Phía Nam ĐH Nguyễn Tất Thành ĐH Nguyễn Trãi ĐH Nha Trang ĐH Nha Trang - Bắc Ninh ĐH Nha Trang - Cần Thơ ĐH Nội Vụ Hà Nội ĐH Nông Lâm TP.HCM ĐH Nông Nghiệp Hà Nội ĐH Phạm Văn Đồng ĐH Phú Yên ĐH Quảng Bình ĐH Quảng Nam ĐH Quang Trung ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Công Nghệ ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Giáo Dục ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Kinh Tế ĐH Quốc Gia Hà Nội - ĐH Ngoại Ngữ ĐH Quốc Gia Hà Nội - Khoa Luật ĐH Quốc Gia Hà Nội - Khoa Y Dược ĐH Quốc Gia TP.HCM - ĐH Bách Khoa ĐH Quốc Gia TP.HCM - ĐH Công Nghệ Thông Tin ĐH Quốc Gia TP.HCM - ĐH Khoa Học Tự Nhiên ĐH Quốc Gia TP.HCM - ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn ĐH Quốc Gia TP.HCM - ĐH Quốc Tế ĐH Quốc Gia TP.HCM - Khoa Kinh Tế - Luật ĐH Quốc Gia TP.HCM - Khoa Y ĐH Quốc Tế Bắc Hà ĐH Quy Nhơn ĐH Sài Gòn ĐH Sao Đỏ ĐH Sao Đỏ - Hệ CĐ ĐH Sư Phạm Hà Nội ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long ĐH Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương ĐH Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội ĐH Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM ĐH Tài Chính Kế Toán ĐH Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi ĐH Tài Chính Marketing ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội ĐH Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh ĐH Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội ĐH Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM ĐH Tân Trào ĐH Tây Bắc ĐH Tây Đô ĐH Tây Nguyên ĐH Thái Bình ĐH Thái Bình - Hệ CĐ ĐH Thái Bình Dương ĐH Thái Nguyên - CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật ĐH Thái Nguyên - ĐH Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa Học ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược ĐH Thái Nguyên - Khoa Ngoại Ngữ ĐH Thái Nguyên - Khoa Quốc Tế ĐH Thăng Long ĐH Thành Đô ĐH Thành Tây ĐH Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh ĐH Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng ĐH Thể Dục Thể Thao TP.HCM ĐH Thông Tin Liên Lạc - Trường Sĩ Quan Thông Tin ĐH Thủ Dầu Một ĐH Thương Mại ĐH Thuỷ Lợi ĐH Thuỷ Lợi - Phía Nam ĐH Tiền Giang ĐH Tôn Đức Thắng ĐH Trần Đại Nghĩa ĐH Văn Hoá Hà Nội ĐH Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Bắc ĐH Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội - Phía Nam ĐH Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Thanh Hóa ĐH Văn Hoá TP.HCM ĐH Vinh ĐH Xây Dựng Hà Nội ĐH Xây Dựng Miền Tây ĐH Xây Dựng Miền Trung ĐH Y Dược Cần Thơ ĐH Y Hà Nội ĐH Y Hải Phòng ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ĐH Y Khoa Vinh ĐH Y Tế Công Cộng ĐH Y Thái Bình HV Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam HV Báo Chí Tuyên Truyền HV Chính Sách Phát Triển HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - Phía Nam HV Hải Quân - Phía Bắc HV Hàng Không Việt Nam HV Hành Chính Quốc Gia - Phía Bắc HV Hành Chính Quốc Gia - Phía Nam HV Hậu Cần - Phía Bắc HV Khoa Học Quân Sự - Phía Bắc HV Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân Sự - Phía Bắc HV Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân Sự - Phía Bắc HV Kỹ Thuật Mật Mã HV Ngân Hàng HV Ngân Hàng - Phú Yên HV Ngoại Giao HV Phòng Không Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu - Phía Bắc HV Quản Lý Giáo Dục HV Quân Y - Hệ Dân Sự - Phía Bắc HV Quân Y - Hệ Dân Sự - Phía Nam HV Quân Y - Phía Bắc HV Quân Y - Phía Nam HV Tài Chính HV Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam Trường Sĩ Quan Công Binh - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Đặc Công - Kv Phía Bắc Trường Sĩ Quan Không Quân - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự - Vinhempich - Hệ Quân Sự - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Phòng Hoá - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp - Phía Bắc Trường Sĩ Quan Thông Tin - Phía Bắc